Cukor a bič — soft action vs. bold action (predsavzatia, 2. časť)

Hneď po dopísaní posledného blogu som dostala otázky, ako konkrétne si nastaviť plnenie cieľov, aby sa naozaj podarilo ich dodržať. Alexis na to myslela tiež, preto druhá časť jej podcastu je o bold action vs. soft action — je to niečo ako naše slovenské „cukor a bič“. 

Bold action — actually doing the task, like cleaning your wardrobe by taking the bag of clothes to your car and dropping it off at the donation center. 

Bold action je reálne vypratanie šatníka tak, že vezmeš tašku s oblečením do auta a odnesieš ju do charitatívneho centra. 

Bold action is doing the task, such as the gym workout, sitting down, and writing this blog. 

Bold action je vykonanie úlohy, ako napríklad cvičenie v telocvični, sadnutie k napísaniu tohto blogu.

We often put off bold action because it equals discomfort, making an effort, and getting out of our comfort zone. 

Často odkladáme bold action, pretože pri tom prežívame nepohodlie, treba na to vynaložiť námahu a vykročiť z vlastného tieňa. 

Bold action is also crucial to delivering results. 

Bez biča nedosiahneme výsledky. 

Consistently sticking to bold action also equals the change in your life. 

Dôsledné dodržiavanie bold action tiež prináša zmenu vo vašom živote.

Cukor (soft action) je prídavná činnosť, ktorá pomáha s bičom; takže ak je bold action cvičenie, cukor je nákup oblečenia do posilky alebo výber posilky v tvojom okolí — je to zábava, ale stále to prispieva k bold action.

With soft action, you are on the “outskirts” of doing the actual bold action; it’s the brainstorming, vision boarding, and all of that. 

Pri cukre ste na „predmestí (na prahu)“ skutočného biča; predstavuje ho brainstorming, vision boarding a tak ďalej. 

Soft action is very healthy for many reasons: It helps you stay motivated, inspired, in the zone, and creative. 

Cukor je veľmi zdravý z mnohých dôvodov: Pomáha nám zostať motivovaný, inšpirovaný, „v tom“ a kreatívny. 

It prevents bold action from feeling like it’s a slog. 

Zabraňuje tomu, aby sme pri bold action mali pocit, že je to drina. 

Take your goal and ask yourself: What would it look like if I were to achieve this goal? 

Zamysli sa nad svojím cieľom a opýtaj sa sám seba: Ako by to vyzeralo, keby som tento cieľ dosiahol?

Then, write down all the necessary steps/tasks towards that goal and decide if these belong to bold or soft actions. 

Potom si zapíš všetky potrebné kroky/úlohy k dosiahnutiu tohto cieľa a rozhodni sa, či ideo  bič alebo cukor.

For example (napríklad):

The goal (cieľ): 

I want to lose weight. (Chcem schudnúť.)

Visualize the goal’s result (Vizualizujte si výsledok cieľa): 

Better figure by summer. (Lepšia postava do leta.)

Steps (Kroky): 

 • Read about a healthy diet (soft action),
  Prečítaj si o zdravej strave (cukor),
 • Buy workout outfits (soft action),
  Kúp si úbor na cvičenie (cukor),
 • Sign up for my friend’s favorite gym (soft action),
  Zaregistruj sa v obľúbenej posilke svojho kamoša (cukor),
 • Cook healthy meals (bold action),
  Var zdravé jedlá (bič),
 • Avoid fast food “restaurants” (bold action),
  Vyhni sa „reštauráciám“ rýchleho občerstvenia (bič),
 • Go to the gym twice a week (bold action),
  Choď do posilňovne dvakrát týždenne (bič),
 • Walk like I’m late for a date three times a week for 45 minutes (bold action).
  Kráčaj trikrát týždenne po 45 minút tak, ako keby si meškal na rande (bič).

IMPORTANT: Do all the soft and bold actions side by side to avoid failure!

DÔLEŽITÉ: Kombinuj cukor a bič, vyhneš sa tak zlyhaniu!

Use the soft action like buying a new workout outfit as a reward after you go to the gym five times, for example. 

Cukor nákupu nového cvičebného úboru použi ako odmenu po tom, čo pôjdeš napríklad päťkrát do posilky.

Understanding the difference between bold action and soft action will avoid putting all eggs in one basket — having just one reason why you’re doing this one thing. 

Pochopenie rozdielu medzi cukrom a bičom zabráni tomu, že budeš stávkovať na jedného koňa, je to ako keď máš len jeden dôvod, prečo niečo robíš.

The outcome can’t be the only reason why we do something! Combining soft and bold actions helps you when you come across a roadblock.

Výsledok nemôže byť jediným dôvodom, prečo niečo robíme! Kombinácia cukru a biča nám pomôže, keď narazíme na prekážku. 

Slovíčka (tu aj na Quizlete):

put off — odkladať

making an effort — vynaloženie úsilia

getting out of our comfort zone — vykročenie z vlastného tieňa

sticking to something — držanie sa niečoho

peripheral action — prídavná činnosť

workout outfit — oblečenie do posilky (športový úbor)

slog — drina

lose weight — schudnúť

Better figure by summer. — Lepšia postava do leta.

put all eggs in one basket — stávkovať na jedného koňa

roadblock — prekážka 

Tu je podcast, z ktorého som čerpala. Ak sa vám tento blog páčil, prosím, pošlite ho svojim známym alebo mi tu hoďte reakciu. Ďakujem!


Posted

in

by

Tags: