Čo robiť, ak chceš konečne dodržať novoročné predsavzatia

V prvom rade všetko dobré v novom roku! Strávila som mesiac a pol uvažovaním nad tým, aký text napíšem ako úvod do môjho vzkriesenia blogov. Moje slovensko-anglické blogy vždy slúžili na rozšírenie slovnej zásoby v angličtine či vysvetľovanie komplikovanej anglickej gramatiky.

Prvý blog na tému novoročných predsavzatí som napísala pred 10 rokmi! Druhý pred dvoma rokmi technikou WOOP. Pri písaní tohto blogu som na „nakopnutie“ použila tú istú techniku, o ktorej dnes budem dnes stručne písať. 

Ak si už vydržal(a) dodržiavať novoročné predsavzatia dlhšie ako hodinu, deň či dokonca celý tento týždeň, si na dobrej ceste, GRATULUJEM!!! A neprestávaj! 

Z mojich blogov pravdepodobne nebude nikdy podcast, lebo nemám na to čas ani ambície, preto ak si chceš k téme dodržania novoročných sľubov niečo vypočuť, môžeš sa inšpirovať neurovedkyňou Alexis (malé upozornenie: občas používa neslušné slová). Slovíčka z jej podcastu ti dám na koniec tohto blogu. 

Technika, ktorá mi pomohla dostať sa k napísaniu tohto textu, sa volá to-do list! — Isto ju poznáš a možno si zoznam úloh už aj píšeš. Mňa baví písať si, čo mám urobiť, lebo rada škrtám už urobené — motivuje ma to. 

Môj to-do list k tomuto blogu

Nech sa ti páči, tu je zoznam bodov, podľa ktorých sa oplatí riadiť, ak chceš dodržať novoročné predsavzatia. A ak je jedným z nich aj zlepšenie angličtiny, prečítaj si tieto body a slovíčka predtým, ako si prelinkovaný podcast pustíš. 

 1. Get clear on the goals you have set for yourself.
  Vyjasni si, aké ciele chceš dosiahnuť.
 2. Avoid having milestone goals.
  Vyhni sa veľkým cieľom.
 3. Break your goals into smaller bits.
  Rozdeľ si ciele na malé časti.
 4. Pay attention to what is realistic to adhere to — avoid burnout.
  Venuj pozornosť tomu, čo je realistické dodržiavať — vyhneš sa tak vyhoreniu.
 5. Look at the goals that reappear in your list — ask yourself why you haven’t followed through on them in the past:
  Were they too hard to achieve?
  Was structuring my goals wrong?
  Pozri sa na ciele, ktoré sa na tvojom zozname opakovane objavujú — spýtaj sa prečo sa ti ich predtým nepodarilo dosiahnuť:
  Boli príliš náročné?
  Bolo rozdelenie cieľov nesprávne?
 6. Structure your goals to work for you.
  Rozdeľ si ciele tak, aby ti fungovali.
 7. Try to implement your goal in stages.
  Skús realizovať svoje ciele postupne.
 8. Three bases of keeping your goals (Tri zásady dodržania svojich cieľov):
  Accountability: Hold yourself accountable — own your goal. Don’t rely on your partner. (Zodpovednosť: buď zodpovedný za dodržanie tvojich cieľov. Nespoliehaj sa na svojho partnera/svoju partnerku.)
  Consistency: Make sure you do not have two days off your goal in a row. (Vytrvalosť: daj si pozor na to, aby si od svojich cieľov neodbočil(a) dva dni po sebe.)
  Preparation: Understanding why the resolutions did not work out for you before, preparing yourself to approach these goals differently, change one small thing at a time. (Príprava: Pochopenie, prečo ti predsavzatia nevyšli predtým, príprava na iné uchopenie tvojich cieľov, zmena vždy len jednej malej veci.)  

Sľúbené slovíčka (tu aj na Quizlete):

deep dive into – hlboko sa do niečoho ponoriť (pohrúžiť sa do niečoho)

take an opportunity – chopiť sa možnosti/príležitosti

accountable – zodpovedný

hold somebody accountable – brať niekoho na zodpovednosť

crash course – rýchlokurz

milestone – kľúčový bod

adhere to something – držať sa niečoho

follow through – dotiahnuť (do konca)

prime example – typický príklad 

set yourself up for failure – určiť si nedosiahnuteľné ciele

pattern – vzor

threshold – hranica 

tackle – popasovať sa

permanent fixture – trvalá súčasť

accountability – zodpovednosť

consistency – vytrvalosť

in a row – za sebou

Držím palce!


Posted

in

by

Tags: