6 krokov ako dodržať predsavzatia

“Koľko novoročných predsavzatí ste už porušili?” – “How many New Year’s resolutions have you broken already?” Ak ste vytrvalí a odhodlaní “držať sa ich” – “to stick to them”, gratulujem! Možno aj to, že čítate tento blog, je “prejav vašej odhodlanosti” – “a sign of your determination”. Podľa prieskumov si 45% ľudí dáva predsavzatia. Ak je vašim cieľom zlepšenie sa alebo vzdelávanie, “patríte medzi” – “belong among” 47% populácie.

Ak chcete žiť zdravšie, no práve ste si dali na obed rezeň, možno ste medzi 71% ľuďmi, ktorých nadšenie “opadne” – “fizzles out” už po dvoch týždňoch.

Ale vráťme sa trošku k najbežnejšiemu predsavzatiu, ako by ste povedali, že “sa už dva týždne snažíte nejesť chlieb?” Ak ste si povedali, že takto: “I’ve been trying to cut out bread for two weeks.” Ak áno, “ste na správnej ceste” – “you’re on the right track”.

Tu je zopár tipov, ako to zvládnuť:

– “buďte konkrétni” – “be specific” – “namiesto” – “instead of” rozhodnutia chcem sa zlepšiť v angličtine, si povedzte ako to spravíte. Napríklad si prečítajte jeden krátky článok denne. Alebo ma už konečne oslovte.

https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.552.0_sk.html#goog_381395200

0 seconds of 0 secondsVolume 0%

– “zapíšte si ich” – “write them down” – takto dáte predsavzatiam formu, a “pripíšte si malé zvládnuteľné kroky, ktoré vás privedú k ich splneniu” – “include small, manageable steps that will lead you to meeting them”.

– “zožeňte si pomoc” – “get support” – ľahšie “ohodnotíte svoj postup” – “evaluate your progress” a “udržíte si sústredenie” – “stay focused”.

– “urobte si rozvrh” – “set a timetable” – “určite si realistické ciele” – “set realistic goals”, ale dajte si nejaký “termín” – “deadline”.

– “zostaňte cieľavedomí” – “stay focused” – “určite sa objavia prekážky” – “you will definitely encounter a roadblock”, v takom prípade si spomeňte na odmenu, ktorá vás čaká “ak ich prekonáte” – “if you get over them”.

– “nevzdávajte sa” – “don’t give up” – ľudia sa často vzdávajú po prvom “zaváhaní” – “slip-up”. Nebuďte jeden zo 75%, a “prekonajte to” – “overcome it”!

Po tom spomínanom rezni môžte ísť napríklad na dvojhodinovú prechádzku, alebo chvíľu rúbať drevo, či prípadne po anglicky napísať knihu o tom, nech už konečne príde zima.

“Nech sú vaše ciele akékoľvek, veľa šťastia!” – “Whatever your goals, good luck!”

Tento blog pôvodne vyšiel tu.


Posted

in

by

Tags: